הַיָרָק, HA`YARAK,

ירקות, החלקים האכילים שבצמח הגדל באדמה,  ע"ש מגדלי הירקות במקום.
 

סמטה הנמצאת בהדר. 
 
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
(ש.ק.)