הַכֹּהֲנִים,  HA`COHANIM,

בני אהרון הכהן, אשר שרתו בבית המקדש.

נמצא ברמתים
מקור השם: אישים ודמויות 

(ש.ק.)