הַכֹּהֲנִים,  HA`COHANIM,

בני אהרון הכהן, אשר שרתו בבית המקדש.

נמצא ברמתים

מקור השם: אישים ודמויות 

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020