הַיוּבָלִים,  HA`YUVALIM,

פלגי מים, נחלים, זרועות של נהרות. על שם היובלים הנשפכים  לנחל הדס ונחל קנה הזורמים בהוד השרון ונשפכים לירקון.

נמצא בנוה נאמן, במזרח

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020