הַיָּדִיד,  HA`YADID,

כינויו של אורד צ`רלס וינגייט, 1903 - 1944, שהקים את "פלוגות הלילה" המיוחדות לפני קום המדינה, שעזרו בהגנת הארץ בתקופה 1936 -1938. על שמו מכון וינגייט

נמצא בנוה נאמן

מקור השם: אישים ודמויות 

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020