הַחֶרְמוֹן,  HA`HERMON,

ההר הגבוה ביותר במדינה, כ-2814 מטרמעל פני הים, בגבולה הצפון מזרחי של ישראל עם סוריה ולבנון.

נמצא בגיל עמל
מקור השם: אתרים ומקומות בארץ

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון