הָחַקְלָאִי,  HA`HAKLAI,

עובד אדמה, איכר, החורש, זורע מעבד וקוצר את האדמה.

נמצא במגדיאל

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020