הָחַקְלָאִי,  HA'HAKLAI

עובד אדמה, איכר, החורש, זורע מעבד וקוצר את האדמה.

נמצא במגדיאל

מקור השם: סימלי