הַחִיטָה, HA`CHITA,

סוג של דגן, אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל. מזרעו מפיקים קמח .

סמטה בגני צבי,באזור של 4 ו-7 המינים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020