הַזַיִּת, HA`ZAIT,

פרי עץ, אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל, מפריו מפיקים שמן.

 "הזית" הוא שם הרחוב הנפוץ ביותר במדינה.

סמטה הנמצאת בגני צבי, באזור של 4 ו-7 המינים 

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות