הַחֻמָּשׁ,   HA`HUMASH,

כל אחד מחמשת ספרי התורה, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים, שנקראים: "חמישה חומשי תורה"

נמצא במגדיאל

מקור השם: מושגים ביהדות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020