הַחֻמָּשׁ, HA`HUMASH,

כל אחד מחמשת ספרי התורה, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים, שנקראים: "חמישה חומשי תורה"

נמצא במגדיאל
מקור השם: מושגים ביהדות

(ש.ק.)