הַהִסְתַּדְּרוּת,  HA`HISTADRUT,

ארגון שנוסד בשנת 1920, במטרה לאגד את כל העובדים בארץ ישראל.

נמצא ברמתים

 
מקור השם: ההתיישבות בארץ
(ש.ק.)