הַהֲגָנָה,  HA`HAGANA, 

הארגון הצבאי הגדול בארץ ישראל בתקופת השלטון הבריטי לפני קום המדינה, לוחמיו הגנו פה על היישוב.

נמצא בגני צבי

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ 

(ש.ק.)