הַהֲגָנָה,  HA`HAGANA, 

הארגון הצבאי הגדול בארץ ישראל בתקופת השלטון הבריטי לפני קום המדינה, לוחמיו, גם בני מגדיאל, הגנו פה על היישוב.

נמצא בגני צבי

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ 

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020