הַהֲגָנָה,  HA`HAGANA, 

הארגון הצבאי הגדול בארץ ישראל בתקופת השלטון הבריטי לפני קום המדינה.
 לוחמיו,  בני מגדיאל, הגנו  על היישובמול צבא ההצלה הערבי והיישובים הערבים בסמוך.

נמצא בגני צבי

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ