הַגַּנִּים,  HA`GANIM, 

לציון כל הגנים הצבוריים שהוקמו ביישוב.

נמצא בגני צבי

מקור השם: סימלי