הַגִּלְעָד, HA`GILAD,  

זהו אזור עבר הירדן המזרחי

נמצא ברמת הדר 

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ