הַגִּיבּוֹר,  HA`GIBOR,

לזכר יצחק בן מנחם, בן רמתיים, שכונה "גוליבר", 1955-1929, רב סרן, לוחם ביחידה 101, שנפל בקרב באזור הכנרת בדצמבר 1955. 

נמצא  ברמתים, עובר בסמוך לבית משפחת בן מנחם,

עד שנת 1971 נקרא שדרות הרצל, כיוון שבמגדיאל היה רחוב בשם זה, היו צריכים לשנות כדי למנוע כפילות בשמות.

  מקור השם: מלחמה והגנה בארץ ובהוד השרון

אתרים ברחוב - בתחילת הרחוב עומד מבנה שהיה בית משפחת בן מנחם, חט"ב השחר, שורת עצי ברוש עתיקה.

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020