הַגַּיְא,  HA`GAI,

עמק, שטח צר וארוך העובר בין הרים.

נמצא ברמתים
מקור השם: אזורים גיאוגרפיים

(ש.ק.)