הַגּוֹלָן, HAGOLAN,

מישור רחב וגבוה, רמה בצפון הארץ בגבול ישראל סוריה, נכבשה במלמת ששת הימים.

הרחוב נמצא בגיל עמל 

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020