הַבְּרוֹש,  HA`BROSH, 

עץ מחטני, זקוף וירוק עד, בעל איצטרובלים קטנים ועגולים, שניטע סביב הפרדסים על מנת ליצור חומת מגן מפני הרוח,

נמצא ברמתים, בין הרחובות הבנים, בן גוריון וגורדון.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק.)