הַבְּרוֹש,  HA`BROSH, 

עץ מחטני, זקוף, ירוק עד, בעל איצטרובלים עגולים וקטנים , שנטעו סביב הפרדסים על מנת ליצור חומת מגן מפני הרוח,

נמצא ברמתים, בין הרחובות הבנים, בן גוריון וגורדון.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020