הַבַּבְלִי,  HA`BAVLI,

זהו תלמוד, ספר ההלכה הגדול , שחובר בישיבות בבל, בתחילת המאה ה-16.

נמצא בגיורא

מקור השם: אישים ודמויות.

(ש.ק.)