הַאִירוּס,  HA`IRUS, 

פרח בר ונוי ממשפחת האירוסיים, נקרא גם איריס.

נמצא בשכון עממי, באזור של שמות פרחים 
 
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020