הָאִילָנוֹת,  HA`ILANOT,

אילן הוא צמח גדול, בעל גזע עבה, שממנו מסתעפים ענפים. ובאזור רחוב זה היו משתלות עצי פרי ונוי.

נמצא ברמתים
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020