הָאִילָנוֹת,  HA`ILANOT,

אילן הוא צמח גדול, בעל גזע עבה, שממנו מסתעפים ענפים.
באזור רחוב זה היו משתלות עצי פרי ונוי מכאן שמו.

נמצא ברמתים
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות