הָאֲגוּדֶה,  HA`AGUDA, 

הנצחת שם האגודה של תושביה הראשונים של רמת הדר. שמה של חברת המים של תושבי רמת הדר.

נמצא ברמת הדר

מקור השם: סימלי 
 
אתרים ברחוב - בית כנסת
(ש.ק.)