דֶּרֶךְ כְּפָר הָדָר, DERECH  KFAR  HADAR,

להנצחת המושבה כפר הדר -1927, אחת מארבע המושבות שאוחדו להוד השרון בשלב הראשון ב-1951. האיחוד היה בשלבים והסתיים ב-1964.

נמצא בהדר, נקרא קודם - רחוב דגניה.

מקור השם: סימלי

אתרים ברחוב - האיטליז הראשון של הדר, הסילו, בית העם(מרכז אומנויות) משרדי אגודה, ביכנ"ס

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020