דֶּרֶךְ כְּפָר הָדָר, DERECH  KFAR  HADAR,

להנצחת כפר הדר -1927, אחת מארבע המושבות שאוחדו להוד השרון ב-1951. האיחוד היה בשלבים.

נמצא בהדר, נקרא קודם - רחוב דגניה.

מקור השם: סימלי

אתרים ברחוב - האיטליז הראשון של הדר, הסילו, בית העם(מרכז אומנויות) משרדי אגודה, ביכנ"ס

(ש.ק.)