דַּפְנָה,  DAFNA,

צמח בשם עַר אציל,
שיח ממשפחת העָרִיים, שהעליו משמשים כתבלין- עלי דפנה.

נמצא במגדיאל
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

אתרים ברחוב - יער ויצמן

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020