דַּפְנָה,  DAFNA,

צמח בשם עַר אציל, שיח ממשפחת העריים, שהעלים שלו משמשים כתבלין- עלי דפנה

נמצא במגדיאל
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

אתרים ברחוב - יער ויצמן

(ש.ק.)