דָּוִד הָמֶלֶךְ,  DAVID  HA`MELECH,

דוד בן ישי, מלך, שמלך על ממלכת ישראל המאוחדת, נינם של בועז ורות.

נמצא בגני צבי

מקור השם: אישים ודמויות בתנ"ך 
(ש.ק.)