גַּלְגַּל הּמַּזָּלוֹת,  GALGAL  HA`MAZALOT,

דימוי ציורי של כוכבי השמיים למעין גלגל הנחלק ל-12 מערכי כוכבים או מזלות, "גלגל הזודיאק".

נמצא במגדיאל

מקור השם: סימלי

(ש.ק.)