דוֹר הַהֶמְשֵך,  DOR  HA`HEMSHECH, 

לציון  דור ההמשך של מייסדי העיר.

נמצא ברמתים

 
מקור השם: סימלי
(ש.ק.)