גְּבַרְעָם,  GEVAR`AM, 

קבוץ בדרום הארץ, שהכשרתו החלה בהוד השרון, בהדר, ונקראה "מחר".

נמצא ברמתים

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ