בֵּית קָמָה,  BEIT  KAMA, 

קבוץ בדרום הארץ, שהכשרתו החלה בהוד השרון, בהדר, ונקראה "ספיח".

נמצא בגני צבי

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020