בֵּית קָמָה,  BEIT  KAMA, 

קבוץ בדרום הארץ, שהכשרתו החלה בהוד השרון, בהדר, ונקראה "ספיח".

נמצא בגני צבי

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ