בֵּית קָמָה,  BEIT  KAMA, 

קבוץ בדרום הארץ, שהכשרתו החלה בהוד השרון באזור הדר ונקראה, "ספיח".

נמצא בגני צבי

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ
 (ש.ק.)