בֵּית אוֹרָן,  BEIT  OREN, 

קבוץ בהרי הכרמל, שהכשרתו החלה בהוד השרון, בשטח של כפר הנוער מוסינזון ונקראה "הבחרות הסוציאליסטית".

נמצא בהדר

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ.