בַּת חֵן,  BAT HEN,

פרח רב שנתי הקרוי גם בשם - חיננית

נמצא ברמתים

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות