בַּשֶּׁבִיס זִינְגֵר, BASHEVIS  ZINGER,

יצחק בשביס זינגר, סופר יהודי, שכתב באידיש, חתן פרס נובל לספרות ב- 1978.

נמצא בשכון שרת.

מקור השם: אישים ודמויות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020