אַרְלוֹזוֹרוֹב,  ARLOZOROV,

חיים ארלוזורוב, 1933-1989 מדינאי ציוני מראשי תנועת העבודה בא"י, מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית. נרצח על שפת הים בתל אביב ב- 1933. 

נמצא בשכון פועלים א` 
מקור השם: אישים ודמויות

(ש.ק.)