אָפֵק,  AFEK, 

אפק היא עיר מקראית  בתל אפק, בסמוך למקורות הירקון, ליד ראש העין במזרח.

נמצא בנווה נאמן

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ