אָפֵק,  AFEK,  אפק היא עיר מקראית  בתל אפק, בסמוך למקורות הירקון, ליד ראש העין במזרח.

נמצא בנוה נאמן
מקור השם: אתרים ומקומות בארץ

(ש.ק.)