אָפֵק,  AFEK, 

אפק היא עיר מקראית  בתל אפק, בסמוך למקורות הירקון, ליד ראש העין במזרח.

נמצא בנוה נאמן

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020