אָסַף הָרוֹפֵא,  ASAF  HA`ROFE,

אסף בן ברכיהו, רופא יהודי מהמאה ה-6 לספירה, במזרח התיכון.

נמצא ברמתים, עם גבול גני עם

מקור השם: אישים ודמויות ביהדות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020