אַנְשֵׁי כְּנֶסֶת הַגְּדוֹלָה,  ANSHEI  KNESET  HA`GDOLA, 

ראשי חכמי ישראל בימי בית המקדש השני.
מועצת נביאים וחכמים שנוסדה על ידי 
עזרא הסופר באסיפה הגדולה שכינס בירושלים בעלותו מבבל.

נמצא בנוה נאמן 

מקור השם: אישים ודמויות