אַנְצִילֵבִיץ',  ANTZILEVITSH,

דֹּב אנצילביץ, היה חבר מועצת מגדיאל ונפטר בעת היותו בתפקיד.

נמצא במגדיאל

מקור השם: אישים ודמויות בהוד בשרון
 
בסוף הרחוב נמצא יער ויצמן
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020