אלֵי מְצָד,  ELEI  MEITZAD 

ליד הרחוב, היתה עמדה הצופה לכיוון מזרח, אל הכפר הערבי ביר עדס.

נמצא במגדיאל

משור השם: סימלי 
(ש.ק.)