אֵילָת,  EILAT,

העיר הדרומית ביותר בישראל, לחופו של ים סוף. לפני קום המדינה, נקראה בערבית: "אום רָאשרָש".

נמצא בשכונת גיל עמל

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ