אֱגוֹז,  EGOZ,  פרי עץ אכיל, בעל קליפה קשה, מפיקים ממנו שמן. ישנם סוגים רבים של אגוזים

סימטה בשיכון עממי
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק.)