א. ד. גּוֹרְדוֹן  A.D.AGORDON, 

אהרון דוד גורדון, 1922-1856  ,
היה פעיל בתנועה הציונית ואף השתתף בקונגרס הציוני; חלוץ ופועל חקלאי, הוגה ומורה דרך  לחלוצים וחלוצות בתקופת העלייה השנייה והשלישית, מנהיג לא מוכתר של מפלגת "הפועל הצעיר"
בארץ ישראל, מייסד תורת המוסר , שכונתה על ידי בני דורו "דת העבודה", הטיף לשִיבה אל הטבע ולעבודת האדמה.

נמצא  ברמתים בשכונת הפועלים א`

מקור השם: אישים ודמויות
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020