אַחֲוָה,  ACHVA, רגש ידידות חזק בין אנשים, אהבת אחים, ידידות נאמנה. (מילון: אברהם אבן שושן) 

נמצא במגדיאל ולידו שמות רחובות עם זיקה לשם, כמו: אהבה, רעות, ידידות.

מקור השם: סימלי 
 
(ש.ק.)