אַהֲבָה, AHAVA,

אהבה היא חבה עזה לאדם אחר,  שם הרחוב ניתן לו בעקבות סיפור אהבתם של חיה קוֹלְטוֹן, שגרה בצריף הראשון ומנחם אִיוָנִיצְקִי, ש בנו ביתם ברחוב זה, לאחר שנישאו בחשאי .

המתיישבים הראשונים קראו לו רחוב עין חי כי הוא הוביל לעין חי לימים כפר מל"ל

לידו נמצאים הרחובות אחווה, רעות וידידות. 

נמצא במגדיאל

מקור השם: סמלי
 
אתרים ברחוב- מדל המים הראשון של מגדיאל
 
שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020