אַהֲבָה, AHAVA, אהבה היא חבה עזה לאדם אחר,  שם הרחוב ניתן לו בעקבות סיפור אהבתם של חיה קולטון, שגרה בצריף הראשון ומנחם אִיוָנִיצְקִי שלאחר נישואיהם בחשאי בנו ביתם ברחוב זה.

לידו נמצאים הרחובות אחווה, רעות וידידות. 

נמצא במגדיאל

מקור השם: סמלי
 
אתרים ברחוב- מדל המים הראשון של מגדיאל
 
 (ש.ק.)