אֲדָרADDAR,  
החודש השישי בלוח השנה העברי המתחיל בתשרי, והאחרון, השניים עשר במניין המקראי המתחיל בניסן. סימנו דגים.          

הוא נקרא החודש השנים עשר גם כאשר השנה מעוברת, ונוסף אדר שני, הנקרא "אדר ב'  ",  שהוא החודש השלושה עשר .

נמצא בין הרחובות בן גוריון, גורדון ושרת, באזור שמות חודשי השנה העבריים.

 מקור השם: חודשי השנה העברית