אָבִיב,  AVIV,
אחת מארבע עונות השנה, של האקלים הממוזג, ובה חל המעבר מהחורף לקיץ.

נמצא במגדיאל ניצב לרחוב סוקולוב.

מקור השם:  סימלי