אליעזר בן יהודה, 1858 - 1922,  בלשן וסופר עברי, מחייה השפה העברית, מחבר מילון הלשון העברית הישנה והחדשה.

 נמצא ברמתים בין  הרחובות, בן גוריון, גורדון ושרת.

מקור השם: אישים בארץ ישראל