בשנות ה- 40 קלטה המושבה הדר עולים שהגיעו לארץ ישראל מתימן ושיכנה אותם בשני צריפים שהיו קודם של ההכשרה, "מחר". ליד הצריפים הקימו העולים אוהלים למטבח ולאחסון החפצים שלהם וקראו להכשרה זו "בני גאולים".

מאוחר יותר הקצתה הדר לעולים מתימן חלקות קרקע של דונם או שניים ועזרה להם להקים מבני מגורים. עם הזמן הפכו המבנים להיות "שיכון התימנים" של הדר, כיום שכונת גני צבי.
חלק מתושבי השיכון  נשאר ב"שיכון התימנים" וחלק הצטרף ב- 1936 לגרעין שהקים את מושב "בני גאולים" באזור השרון על יד נתניה. בשנת 1945 ניטש רוב המושב  והגיעו אליו עולים חדשים מתימן ושמו הפך ל"גאולים".