ההכשרה ספיח – בית קמה

מספר משה שקדי-

בשנת 1948 הגיע שקדי לרמתיים מטעם ההכשרה "ספיח". שכללה שלושה גרעיני קבוצים- עברון, שריד ושמיר, ומנתה כ-70 איש.
שטחו של ספיח 2 – 3 דונמים הוקם אחרי בתי הסוכנות  בהדר. וכלל כמה מבנים כמו- מטבח, חדר אוכל ואוהלים לחברים.
במשק החקלאי גידלו: מלפפונים, עגבניות. חברי ההכשרה עבדו בחקלאות , בפרדס בחרייה,

כוונתם היתה להקים את קיבוץ בית קמה.

משה נשאר בהדר ועבד כמדריך בבית הנערה לימים ניהל את בית הנערה.

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון