עלה ארצה ב- 1932
ממשיכים מוטי, ספי, יעל
בת הזוג נעמי שניידר

תמונה:
נעמי וישעיהו וילדיהם