השכונה נוסדה בשנת 1951 ובה 50 יחידות דיור.
הקרקע שעליה נבנתה השכונה, מצויה בגבולה הדרומי של המושבה ירקונה.
נווה נאמן היתה שייכת לקדי ערבי, שהציע את אדמתו למכירה. הקרן הקיימת היתה מעונינת בקנייתה, אך האדמה נמכרה לגרמנים תושבי א"י דאז.
הגרמנים נטעו פרדס, חפרו באר מים ובנו בריכת מים.
הפרדס נזנח ושטח זה עמד שומם ומוזנח עד שהחלו בבניית השכונה עבור מפוני מעברת רמתיים.
ביום 23.8.1950 נרצחה תמר אורן בת מושב ירקונה ע"י מסתננים ערבים סמוך למיקום השטח שיועד לשכונה. בשעתו הוחלט לקרוא לשכונה "נווה תמר" ע"ש הנרצחת, אך הסוכנות היהודית החליטה לקרוא לשכונה ע"ש הלורד  משה נאמן מאנגליה שתרם כספים לפיתוחה של השכונה.
היתה פניה לעיריית פתח-תקוה שהשכונה תצורף לשטח שיפוטה והיא סרבה.
המועצה המקומית דאז – רמתיים – הסכימה לקבל את השכונה שצורפה לאזור שיפוטה.
השונה הוקמה בשנת 1951 בחנוכה, עבור מפוני מעברת רמתיים.
בתחום השכונה, שמות הרחובות מזכירים את תקופת החשמונאים.

 

 

להלן רחובות בשכונה: