תאריך פטירתו 1979
ממשיכים דפנה, אהוד, דוד
בת הזוג אסתר רייך
 
תמונה:
יעקב ואסתר
יעקב ואסתר עם אהוד ודפנה
שושנה חיטוביץ ובתה ואחותה אסתר
אהוד בקטיף